De processen

Een bedrijfsproces is in essentie niet anders dan het volgordelijk uitvoeren van activiteiten. Volgens Mintzberg in "The structuring of Organizations" is het een logische stap naar volwassenheid van de organisatie. Hij noemt dit: standarisation of work processes.

Tot hier is er niets ingewikkelds aan, toch hebben maar weinig organisaties hun processen op orde en houden ze goed bij. Meestal is er in het verleden door een individu een poging gewaagd, of wordt er naar gekeken juist voor de nieuwe ISO certificering.

De beschreven bedrijfsprocessen hebben in de praktijk vaak weinig echte waarde. Hoe zou dit nu komen?

 

Alle vormen van coordinatie gecombineerd: als je goed kijkt zie je ook processen in de 'operating core'