De mensen

Misschien wel het meest tastbare ("ze lopen immers dagelijks rond in de organisatie"), maar tegelijkertijd ook het meest uitdagende onderdeel van een organisatieverandering met ICT.

Kun je de menselijke kant van organisatieveranderingen eigenlijk wel sturen? Professor Thijs Homan zegt als teaser aan het begin van zijn presentatie dat "het eigenlijk niet te managen is"

Voor nu sluit ik af met een tabel uit het boek van Rob van Es (veranderdiagonose), die een belangrijk ondersheid maakt tussen de bovenstroom en de onderstroom. (dit hoofdstuk is natuurlijk nog lang niet af)

  

BOVENSTROOM  

Bewust

Rationeel

Directief

Het Bedrijfsmatige denken van doelen, plannen, budgetteren, instrumenteren, uitvoeren, controleren, sturen, realiseren en evalueren. Doelmait en gericht op continuiteit. De (quasi-)objectiviteit domineert
   
ONDERSTROOM  

Onbewust

Emotioneel

Associatief

De menselijke behoefte aan zelfstandigheid, billijkheid, erkenning, vertrouwdheid, en geborgenheid op basis van intuitie, instinct, emotie, creativiteit en (zelf)respect. De subjectiviteit dominieert