De data

Waar zouden we zijn zonder data en documenten? Zou er dan überhaupt wel een organisatie mogelijk zijn? Ik zal niet zeggen dat de eerste organisatie ooit dit al nodig had (organisatie van 2) maar kort daarna toch wel. De eerste kleitabletten ooit gevonden zijn voorbeelden van mensen die economische afspraken en voorraden van producten met elkaar op kleitablet zette:


Wikipedia: Men moest een middel vinden om lijsten van koopwaren en voorraden bij te houden, en ook moesten contracten kunnen worden vastgelegd. De oudste kleitabletten zijn die van opsommingen van producten met getallen, en ze zijn in pictogramvorm. Door middel van een 'rolzegel' worden contracten ondertekend.


Was dit niet eigenlijk het eerste ERP systeem ter wereld? Denk daar maar eens over na. Een ERP systeem zonder data is totaal nutteloos. Het is hetzelfde als een auto zonder benzine.