Prince2

Prince II (Projects in a controlled environment) is een gestructureerde effectieve project management methodiek, overgewaaid uit Engeland. Veel organisaties en consultancy bedrijven adopteren Prince II tot hun standaard methodiek. Iedere organisatie mag Prince II adopteren zonder kosten.Prince II focust op een aantal zaken in de methodiek. Een van de belangrijkste is het centraal stellen van de 'deliverables' (wat moet opgeleverd worden), in plaats van een activiteit. Als je ergens aan begint weet je op voorhand wat voor document en informatie er beschikbaar is na het uitvoeren van die activiteit.

Eigenschappen van Prince II

 • Flexibel (kan gecombineerd worden met andere methoden)
 • Grote toepasbaarheid (zowel geschikt voor kleine als grote projecten)
 • Focus op project management
 • "Best practice" methodiek
 • Duidelijke terminologiedefinitie

Principes van Prince II

Prince II is tevens een 'best practice' methode. De voornaamste principes zijn:

 • Continue focus op de business case
 • Producten (deliverables) staan centraal
 • Het project wordt verdeeld in controleerbare stukken
 • Voor het verkrijgen van draagvlak moet voor alle partijen duidelijk zijn waarom het project nodig is
 • Verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd
 • Klant/leverancier relatie
 • Focus op bestaansrecht en risico’s
 • Management by exception door Senior Management
 • Accent op managementfasen

Prince II maakt gebruik van project processen (procesmodel) en een componentenmodel.

Prince II levert een uitgebreide set van standaard templates en hulpmiddelen.  Een bruikbare link is: startkabel