DSDM

DSDM (Dynamic Systems Development Method) is een methode voor het realiseren van IT-projecten . Naast volledige onafhankelijkheid van leveranciers, is deze methode ook onafhankelijk van ontwerpmethode (gestructureerd of object-georiënteerd) en van ontwikkelomgevingen. Kenmerken van DSDM zijn intensieve gebruikersparticipatie, evolutionaire prototypen, kwaliteit en snelheid. Deze ontwikkelmethode is toepasbaar voor kleine tot grote systemen. DSDM is succesvol toegepast in organisaties in de publieke, dienstverlenende en commerciële sector.

DSDM is gebaseerd op een iteratieve, incrementele opleverstrategie. Deze strategie maakt het mogelijk in kortere tijd op te leveren en daardoor sneller meerwaarde te genereren voor de gebruikersorganisatie. Vanwege het continu managen van de op te leveren functionaliteit wordt bewerkstelligd dat die functionaliteit wordt opgeleverd waaraan de gebruikersorganisatie het meeste behoefte heeft. Met name in situaties waarin de oplevertermijn vast staat en de op te leveren functionaliteit nog niet volledig uitgespecificeerd is, is deze manier van opleveren succesvol. Maar ook wanneer een waterval-aanpak de enige mogelijke weg is, geven DSDM-technieken mogelijkheden voor het optimaliseren van het ontwikkelproces.

Meer informatie over DSDM: wikipedia:Dynamic_Systems_Development_Method

Nog even de principes:

DSDM is gebaseerd op "best practice" ervaringen van organisaties met versnelde systeemontwikkeling. Het extract van al deze ervaringen heeft geleid tot de theorie. De basis wordt gelegd door 9 principes die in de hele theorie terug te vinden zijn

  1. Actieve betrokkenheid van gebruikers is noodzakelijk
  2. DSDM-teams moeten gemachtigd zijn besluiten te nemen
  3. De aanpak is gericht op het frequent opleveren van producten
  4. Geschiktheid voor bedrijfsdoeleinden is het essentiële criterium voor de acceptatie van producten
  5. Iteratieve en incrementele ontwikkeling is noodzakelijk om te convergeren tot een juiste bedrijfsoplossing
  6. Alle wijzigingen tijdens de ontwikkeling zijn terug te draaien
  7. Eisen worden op hoog niveau vastgelegd
  8. Testen is geïntegreerd in de levenscyclus
  9. Een samenwerkende en coöperatieve houding van alle belanghebbenden is essentieel

Een aantal van deze principes is ook van belang bij waterval of lineaire trajecten.